Barnehagen

Halden Montessoriskole samarbeider og støtter opp om Halden Montessoribarnehage. Her er det mulighet for foresatte til å møte Montessoripedagogikken før skolealder.

haldenmontessoribarnehage.no