Barneskole

Det andre utviklingstrinnet: 6-12 år

De fire utviklingstrinnene er Montessoris teori om helhetlig utvikling av mennesket, innenfor både sansemotoriske utvikling, kognitiv utvikling, sosial utvikling, språkutvikling og moralsk utvikling. Utviklingstrinnene består av to trinn som hører til barndommen og to som er tilknyttet forberedelsen til voksenlivet. Trinnene følger 6 års sykluser: 0-6 år, 6-12 år, 12-18 år og 18 – 24 år.

Barneskole er for barn i alderen 6 til 12, og elevene er delt opp i to grupper, Småtrinn (S.trinn) for elev i 1-3.trinn og Mellomtrinn (M.trinn) for barn i 4.-6.Trinn. Barn i barneskolealder kan typisk preges av deres nysgjerrige sinn, deres evne til å abstrahere og forestille seg, deres moralske og sosiale orientering og deres energi til forskning og utforskning. Barn jobber i små, aldersblandede grupper med en rekke prosjekter som setter i gang fantasien, engasjerer intellektet og utvikler deres resonnement evner.

Elementærstudier bygger kunnskap gjennom en dybdestudie av verden og hvordan den fungerer. Studier er integrert på tvers av disipliner som inkluderer geografi, biologi, historie, språk, matematikk, vitenskap, musikk og andre former for kunstneriske uttrykk. Utforskning av hvert område forsterkes av barna, som organiserer besøk utenfor klasserommet for å få kunnskap fra det virkelige livet fra samfunnsressurser, som biblioteket, planetariet, den botaniske hagen, vitenskapssenteret, fabrikken, sykehuset osv. Denne tilnærmingen fremmer en følelse av tilknytning til menneskeheten og oppmuntrer barns naturlige ønske om å gi et bidrag til verden.

Montessorimateriell

Montessorimateriellet er en helt sentral del av skolen. Både praktisk materiell og montessoriarbeidskort skal være tilgjengelig i ulike hyller. Det skal merkes ved navn og beskrivelser på en systematisk måte.

Faglig fordypning

På timeplanen brukes begrepet faglig fordypning som samlebegrep for de andre muntlige fagene. Altså alle andre fag enn norsk, engelsk og matematikk som er knyttet til kjernetiden.

Det er meningen at man i den faglige fordypningstiden arbeider med målene fra de muntlige fagene, men at man også har mulighet til å bruke mer tid på enkelte deler av fagmålene når det er motiverende. Det gjelder også videre arbeid med de skriftlige fagene.

Skolehage

På Halden Montessoriskole har vi egen skolehage og drivhus. Hagen vår gir muligheter for mange ulike typer aktiviteter og studier, der årstidsvariasjoner og utviklingen av området alltid gir nye utfordringer. Jorden det dyrkes på og av, er et nødvendig element for produksjon av mat til mennesker og dyr, og for videre salg. Dette er et grunnleggende element for studier innen alle fag, og berører også bærekraftig utvikling i stor grad. På gården kan ungdommen planlegge nye og pågående prosjekter med planter og dyr, bygge/ominnrede bygninger og erfare kontakt med naturen.


Kjøkken/Mat og helse

Skolen har et eget kjøkken som er ment til enkel mattilberedelse som kan være med å styrke miljøet og fellesskapet på skolen. Det vil være en voksen som har ansvaret for kjøkkenet med samarbeid fra elever.


Faglig fordypning

På timeplanen brukes begrepet faglig fordypning som samlebegrep for de andre muntlige fagene. Altså alle andre fag enn norsk, engelsk og matematikk som er knyttet til kjernetiden. Det er meningen at man i den faglige fordypningstiden arbeider med målene fra de muntlige fagene, men at man også har mulighet til å bruke mer tid på enkelte deler av fagmålene når det er motiverende. Det gjelder også videre arbeid med de skriftlige fagene. Det er samtidig viktig å ikke ende opp med at man velger bort fag. Meningen er mer at man i samråd med lærer og kompetent foresatt, ser at man alt har oppfylt mål fra kunnskapskartene. Da kan man velge en raskere løsning for disse til fordel for andre mål.


Data og internett

Skolen har både nettbrett, bærbare og stasjonære data. I utgangspunktet skal maskinene være et arbeidsverktøy gjennom skoledagen. Videre jobbes det alltid med nettbruk som etisk og moralsk bevissthet. Ved bruk, stilles det krav om at man bruker programmer som Word, Excel, Geogebra, nettleser osv. på en normal og forsvarlig måte.


Realfag

Skolen har eget realfags- og forskerrom. Her gjør elevene praktiske forsøk og finner ut mer om både fysikk, kjemi og biologi, samt teknologi.


Kunst og håndverksrom

Skolen har et lite kunst- og håndverksrom. Her er det samlet utstyr til faget og elever som er spesielt interessert kan gjøre spesielle prosjekter her. Utstyr på rommet skal ha faste plasser.