SFO / Leksehjelp

I tiden 07.45-09.00 og 15.00-16.15 er det mulig å være på skolen og jobbe med ulike faglige oppgaver som elevene er interessert i (faglig fordypning), eller som man ikke har blitt ferdig med gjennom dagen. På morgenen og ettermiddagen kan man melde seg på SFO eller leksehjelp der elevene kan samarbeide om oppgaver etter egne interesser.


SFO

 • SFO skal gi barn omsorg og tilsyn før og etter skoletid.
 • SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas interesser, alder og funksjonsnivå̊.
 • SFO skal har fokus på å ha det gøy, å slappe av og å kose seg sammen med andre både i organisert lek og frilek.
 • SFO foregår fra 07.45-09.00 og 15.00-16.15 mandag – torsdag og fra 07.45-09.00 og 11.15-16.15 på fredag.
 • Det tilbys ikke mat på SFO, men de kan selvfølgelig spise egen medbrakt mat og drikke. Skolens orden og oppførselsregler gjelder for SFO.
 • Pris for en SFO plass er 1100 kr per måned (redusert med 12 timer gratis for elever i 1. + 2.trinn).
 • Man bruker SFO etter behov, men det er viktig med god kommunikasjon om når eleven er på SFO og når eleven skal bli hentet. Gi melding slik at barna blir krysset ut.


Leksehjelp/ Venneklubben

 • Formålet med leksehjelp er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, følelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid.
 • Leksehjelpen skal og medvirke til å utjevne sosial ulikhet i opplæringen.
 • Leksehjelpen er ikke en del av opplæringen til eleven, men skal ses i sammenheng med opplæringen. Leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.
 • Det er frivillig for- og etterarbeid for 5. -10.trinns elever fra 7.45-9.00 og 15.00 – 16.15 mandag til torsdag
 • Fredag har vi tilbud om venneklubb fra 11.00-16.15, denne koster 250 kr per måned per elev.

Merk at det ikke tilbys SFO eller Leksehjelp/ Venneklubb i skolens ferier og plandager. 

Fyll ut skjemaet på Transponder for å melde ditt barn på SFO, Leksehjelp og/eller venneklubb

Trenger dere SFO i løpet av feriene?

Siden vi ikke tilbyr SFO i løpet av ferier eller planleggingsdager, har vi satt sammen en liste over lokale alternativer som mange elever har hatt glede av!

Halden Idrettsråd arrangerer som vanlig ferieaktiviteter i den første og siste uken i skoleferien for barna.

Halden gym- og kampsportsenter arrangere sommerskole i uke 25, 26, 31 og 32.

Halden Danseskole arrangerer dansecamp i sommer, og har tilbud fra mandag til fredag i uke 25, 26, 31 og 32.

 Sommerskole Idd Skolemusikkorps – Barna få opplæring på instrument av profesjonelle musikere og et måltid hver dag. Barna vil oppleve mestring, samhold, inkludering, kunnskap, kameratskap og underholdning

Halden Idrettslag – friidrett sommerskole – Ønsker alle barn i alderen 6-12 år velkommen til å delta på friidrett sommerskole uke 26. Dette er et åpent arrangement for alle som ønsker å lære friidrett

Halden Skiklubbs sommer o-skole – inviterer barna mellom 9-12 år (4-7.klasse) til sommer-orienterings-skole

Kvik Halden FK – Tine Fotballskole – Kvik Halden FK setter i gang Tine Fotballskole i den første uken av skolens ferier.

Halden Kulturskole arrangerer kultursommerskole i den første og siste uken i sommerferien for barna. 

Sarpsborg seilforening arrangerer sjøcamp for barna mellom 8 og 16 år.