SFO / Leksehjelp

I tiden 07.45-09.00 og 15.00-16.15 er det mulig å være på skolen og jobbe med ulike faglige oppgaver som elevene er interessert i (faglig fordypning), eller som man ikke har blitt ferdig med gjennom dagen. På ettermiddagen kan man melde seg på SFO eller leksehjelp der elevene kan samarbeide om oppgaver etter egne interesser.


SFO

  • SFO skal gi barn omsorg og tilsyn før og etter skoletid.
  • SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas interesser, alder og funksjonsnivå̊.
  • SFO skal har fokus på å ha det gøy, å slappe av og å kose seg sammen med andre både i organisert lek og frilek.


Leksehjelp

  • Formålet med leksehjelp er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, følelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid.
  • Leksehjelpen skal og medvirke til å utjevne sosial ulikhet i opplæringen.
  • Leksehjelpen er ikke en del av opplæringen til eleven, men skal ses i sammenheng med opplæringen. Leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.