Hva er montessoripedagogikk?

Maria Montessoris prinsipper er grunnleggende for montessoripedagogikken og hennes syn på barns utvikling. Prinsippene er basert på Marias observasjon av de menneskelige tendensene og livet. Formålet med pedagogikken er å gi barnet mulighet til å utvikle seg til fordomsfrie, åpne, nysgjerrige og spørrende voksne som tørr å stå for sine meninger, og som har sameksistens og fred som hovedmål for menneskene.

Barnet i sentrum er det synet montessoripedagogikken bygger på. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. Et av de mest sentrale målene i montessoripedagogikken er at barna skal få en forståelse for hvordan alt i verden henger sammen. For å forstå verden og samfunnet vi lever i må vi forstå sammenhenger og helheter, og vi må se betydningen av å ta vare på naturen og miljøet vi er avhengig av.

Et annet sentralt punkt i montessoripedagogikken er aldersblandede grupper. Dette fremmer et dynamisk miljø med en åpen og naturlig læringsprosess, noe som er et viktig prinsipp i montessoriskolene verden rundt. Med aldersblandede grupper ønsker vi å oppnå følgende:

  • Elever med ulik erfaringsbakgrunn kommer sammen og hjelper hverandre
  • Et «minisamfunn» skapes der elevene gis mange muligheter til å utvikle sin sosiale kompetanse.
  • Læreren får muligheten til å observere den enkelte over en lengre periode, og i ulike sosiale sammenhenger.
  • Elevene har muligheten til å arbeide på mange nivåer samtidig, etter evne og forutsetninger
  • Normen blir samarbeid (i stedet for konkurranse).
  • Vennskap oppmuntres på tvers av alder
  • Elever med spesielle behov kan repetere eller jobbe lenge med et arbeid uten å måtte forlate grupperommet.
  • Elever inspirerer hverandre og oppmuntrer hverandre til innsats og utforskning.
  • Yngre elever stimuleres til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter av eldre elever.

Elever i montessoriskolen har større frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. De kan velge å jobbe alene, i gruppe eller sammen med et annet barn. I grupperommene har barna frihet til å bevege seg etter egne behov. Denne friheten må imidlertid alltid styres av i hvor stor grad det enkelte barn er i stand til å respektere andres frihet, gruppens regler og/ eller sine egne indre behov. Friheten i et montessorimiljø gis innenfor tydelige rammer og med definerte strukturer. Montessori mente at barnet kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. En forutsetning for friheten er at man også utvikler disiplin og hensyn til fellesskapet. Ingen barn skal gis mer frihet de ikke er modne for å håndtere.