Montessori2030

Montessoripedagogikken er en kosmisk utdanning som viser hvordan alt henger sammen. Den lar barna utvikle en følelse av tilhørighet i universet og takknemlighet for sin egen rolle i det store bildet. De ser at hver og én av oss har et ansvar for å bevare jorden for de neste generasjonene.

montessorinorge.no