Skoleskyss

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen.

Østfold fylkeskommune har ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i Østfold. Det er kollektivselskapet Østfold kollektivtrafikk som på vegne av fylkeskommunen planlegger og organiserer skoletransporten i Halden. 

Østfold kollektivtransport

Østfold fylkeskommune

Skoleskyss.no

Elever med særskilt farlig skolevei kan søke om skoleskyss via skolen. 

Foresatte kan søke om skoleskyss via link her: Søk om skoleskyss