Søk om plass

Ordinær søknadsfrist er 1. Februar hvert år. Søknader som ikke får innvilget skoleplass på hovedinntaket, vil bli med på suppleringsinntakSøknader må meldes om fornying for nytt skoleår om man ikke kommer inn gjeldende år. 

Ta kontakt for mer informasjon: info@hm-skole.no