Søknadsskjema – Elevpermisjon

Søknaden må være levert til skolen i god tid før tiden det søkes om permisjonen for.

 Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn og permisjonen kan ikke vare lenger enn 2 uker av gangen. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/grunnskolen/

Det gis normalt ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av
Statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamener, muntlig og skriftlig prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens kalender
.

https://forms.office.com/r/g9gYe6mz4y