Søknadsskjema – Elevpermisjon

Søknaden må være levert til skolen i god tid før tiden det søkes om permisjonen for.

Det gis normalt ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av
Statlige kartleggingsprøverNasjonale prøverEksamener, muntlig og skriftligPrøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens kalender
.

https://forms.office.com/r/g9gYe6mz4y