Fredriksten Festning

Halden Montessoriskole ligger i den vakre Fredriksten Festning, i Halden Kommune.

Fredriksten ble påbegynt i 1661, som en direkte følge av at Norge misten Bohuslän og Bohus festning til Sverige i 1658. Tre påfølgende angrep av svenskene mot Halden i perioden 1658-60 overbeviste danskekongen Fredrik III om behovet for en moderne og sterk grensefestning. Svenskene angrep Fredriksten festning tere ganger til, og under krigen i 1718 endte kong Karl XII sine dager foran murene på Fredriksten festning.

Fredriksten er Norges største, viktigste og mest ærerike grensefestning. Mange mener og at den er en av de aller flotteste i Europa der den troner majestetisk over Halden. Herfra er det fantastisk utsikt over byen, fjorden – og langt inn over det som en gang var fiendeland.

Det satses betydelig midler på antikvarisk vedlikehold og utbedringer. Målet er at Fredriksten skal fremstå veholdt og med en stor grad av autentisitet og ekthet.

Fredriksten festning er en fantastisk arena for et vidt spekter av arrangementer. Alt fra små, intime teateroppsetninger til store bilutstillinger, konserter og idrettsstevner gjennomføres her. Flere store uteområder og små frittliggende fort er til disposisjon. Du kan også leie festningens Store Kruttårn (Fredrik III’s hall) til private selskaper, vielser eller møter. Hallen har et stemningsfullt «middelalder»-preg og er på 120 kvadratmeter. Det er plass til ca. 100 personer i møtesal eller ca. 60 ved langbord.