Videregående

Fredsgymnaset er en videregående skole som eies og drives av Halden Montessoriskole. Fredsgymnaset er ingen montessoriskole, men deler noe av pedagogikken og fokuset på fred med fredelige midler. I tillegg har man felles skolebygg, men med egne undervisningsrom og avskjermede arbeidsplasser. Fredsgymnaset og Halden Montessoriskole sees på som en «familiemodell» og et idealistisk utdanningsfellesskap som er trygt og oversiktlig.

Ved å gå tre år på Fredsgymnaset får man et fullverdig konkurransedyktig vitnemål for videre studier på Universiteter og Høgskoler.

Det er åpent for alle med rett til videregående opplæring å søke Fredsgymnaset.

Fredsgymnaset følger Læreplan for transcend og fredsstudier som har en klar innholdsmessig profil rettet mot ikkevolds-tradisjonen. Det betyr at alt fredsarbeid og konfliktløsning sees i lys av fred med fredelige midler. Det unike er at konflikter og fredsarbeid settes inn i mange ulike kontekster i samfunnet, og i mellommenneskelige relasjoner. Ikkevold er så vel en metode som en prosess i å håndtere konflikter. Tradisjonene fra Gandhi, Martin Luther King og andre brede folkelige bevegelser for samfunnsendring vektlegges. Jf. også FN`s bærekraftsmål for 2030.

Ta kontakt for mer informasjon!
info@hm-skole.no