Priser og Betaling

SKOLEPRISER

NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Gjeldende priser: Fra 01.08.2024

Barneskole (1-6.trinn)

Første barn       kr 1650,- pr mnd i 11 mnd, pluss 50 kr i fruktpenger. (august -juni)

Øvrige barn      60% søskenmoderasjon (660 kr pluss 50 kr i fruktpenger)

Ungdomsskole (7-10.trinn)

Første barn       kr 1650,- pr mnd i 11 mnd, pluss 50 kr i fruktpenger. (august -juni)

Øvrige barn      60% søskenmoderasjon (660 kr pluss 50 kr i fruktpenger)

REDUSERT BETALING AV SKOLEPENGER

I særlige tilfeller kan det søkes om redusert betaling av skolepenger for et skoleår om gangen.

Fristen for å søke om redusert betaling av skolepenger er 1.juni for kommende skoleår!

Inntektsgrensen for å søke redusert betaling er 555.500,- for hele husholdningen. Dette må dokumenteres!

Innvilget redusert foreldrebetaling gir en reduksjon på den månedlige betalingen for skolepenger på inntil 66%. Det vil være antall søkere, og den avsatte budsjetterte kostnaden som styrer den endelige månedlige betalingen for skoleåret.

Søknad med dokumentasjon sendes til info@hm-skole.no INNEN 1.juni!

SFO og SKOLEFRI (1. – 4. Klasse)

Fra høsten 2022 ble det opprettet en tilskuddsordning som skulle dekke utgiftene i forbindelse med innføring av 12 timer gratis SFO på 1. trinn.

Fra og med høsten 2023 utvides denne ordningen til også å gjelde for elever som har SFO på 2. trinnet.

Fra og med høsten 2024 utvides denne ordningen til også å gjelde for elever som har SFO på 3. trinnet.

I tillegg til 12 timer gratis SFO på 1. – 3. trinn, videreføres ordningen med redusert foreldrebetaling ved SFO for 1. – 4 . trinn med bakgrunn i at en SFO-plass maksimalt skal utgjøre 6 % av husholdets samlede personinntekt etter skattelovens kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Dette gjelder da for familier med en samlet inntekt under 555.500 kr. Det må sendes egen søknad innen 1.6 for kommende skoleår.

NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i måneden etter oppsigelsen er mottatt.

PLASSERPriser fra 01.08.2024
Full plass pr. mnd (4.klasse)Kr 1100
Full plass pr. mnd (1-3.klasse)kr 300
50 % plass (4. klasse)Kr 550
50 % plass (1-3. klasse)Kr 150
Gebyr ved for sent henting (etter 1630)Kr 350

Venneklubben (5-10. trinn)

Fredag har vi tilbud om venneklubb for elever i 5.-10.trinn fra 11.00-16.15, denne koster 250 kr per måned per elev