GDPR

Hva er GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) er en europeisk forordning som regulerer hvordan personopplysninger samles inn, behandles, lagres og deles. Formålet med GDPR er å gi enkeltpersoner bedre kontroll over egne personopplysninger og sikre at organisasjoner behandler disse opplysningene på en rettferdig, åpen og lovlig måte.

Halden Montessoriskole og GDPR

Ansvar for dine personopplysninger: Halden Montessoriskole tar ditt personvern på alvor. Vi er ansvarlige for å håndtere dine personopplysninger på en sikker og transparent måte. Dette inkluderer informasjon om elever, foreldre, ansatte og andre relevante parter.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger? Vi samler inn personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser som utdanningsinstitusjon. Dette inkluderer administrasjon av opplæring, kontakt med elever og foreldre, samt andre relevante formål knyttet til skolevirksomheten.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger? Vi har implementert sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, tap eller ødeleggelse. Våre ansatte er opplært i personvernspraksis, og vi utfører regelmessige revisjoner for å sikre at våre rutiner er i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Deling av personopplysninger: Vi deler kun personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser eller i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Dine opplysninger deles ikke med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er påkrevd av loven.

Innsyn og rettigheter: I samsvar med GDPR har du rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av feilaktige opplysninger. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter.